Allevo

Allevo är ett märke på måltidsersättning som blivit populärt på senare år. Det unika med Allevo är att de delat in sina produkter i tre olika faser, där du i början går ut hårt och sedan trappar av i takt med din viktnedgång. På det viset får du ett exakt system att följa från början till slut, vilket kan vara till god hjälp om du försöker gå ned i vikt.
I den första fasen, som Allevo kallar för Kickstart, ersätter du dina samtliga måltider med deras shakes och soppor.

På det viset får du en snabb viktminskning i början, vilket givetvis är till stor hjälp för motivationen som annars kan vara det största problemet vid bantning. En annan fördel är att ditt vanliga matmönster förändras i den här fasen, vilket gör det lättare att fullfölja dieten. Den här typen av diet kallas ofta för VLCD (Very Low Calorie Diet), och bör inte kombineras med hård träning. Det går dock utmärkt att träna lite lättare under denna perioden, för att få en helhet i din nyvunna sundhet.

Den andra fasen kallas för viktminskningsfasen, och denna går du vidare till efter att du klarat av Kickstart-fasen. I den här fasen byter du bara ut vissa av dina måltider mot Allevo måltidsersättning, i övrigt äter du vanlig mat. Du har även möjlighet att dra nytta av Allevos viktcoach, som kan hjälpa dig att hålla styrkan uppe tills du når ditt mål. Målet i den här fasen är att gå ned cirka 0,5 kg per vecka.

Den tredje och sista fasen kallas för balansfasen. Vid det här laget har du förhoppningsvis nått din målvikt, och allt som återstår nu är att försöka behålla den. Nu behöver du bara använda måltidsersättning vid enstaka tillfällen, exempelvis för att undvika att du missar en måltid. Det kan även vara en god idé att vissa dagar byta ut någon måltid mot Allevo måltidsersättning för att bibehålla din vikt.